Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
Глумци, Сарадници

Милан Рус

директор, глумац

Бранимир Ђорђев

уметнички секретар

Богдан Сабо

технички уредник

Никола Скорић

дизајнер - певач - глумац

Тибор Прагаи

сценски дизајнер

Катица Шокац

глумица

Ержебет Часар

књиговођа

Катарина Бачи-Павловић

лектор i асистент режије

Андреа Дока

глумица

Клари Варга

глумица

Тина Чорић

глумица

Јанош Деги

глумац, режиија