Српско Позориште
у Мађарској

Следеће на
репертоару

Закон о извођачким уметностима Мадјарске дефинише народносно позориште на следећи начин:

Народносно позориште јесте оно позориште које је признато декларацијом земаљске самоуправе дате народносне мањине, и које изводи представе на језику те националне мањине или позоришне представе на мађарском језику, чије су представе створене од стране уметничке заједнице повезане са датом националном мањином и које су основно усмерене на задовољење културних потреба те националне заједнице на њиховом матерњем језику или мадјарском језику. те су повезане са социокултурним контекстом и традицијама те заједнице. У свему овоме Позориште Срба у Мађарској у потпуности испуњава услове. Додао бих следеће: Позориште једне народности у Мадјарској треба да има карактер Народног позоришта. Са својом жанровском разноврсношћу и различитим представама, треба да се отвори и постане привлачно за публику која говори српски језик, и јединствено да створи све оно што вишечлана регионална позоришта или специјализована будимпештанска позоришта стварају: различите жанрове од оперете до драме. Основна и очувајућа улога позоришта једне мањине у области националног идентитета је јединствена.

Мадјарске о извођачким уметностима дефинише народносно позориште на следећи начин:

Народносно позориште јесте оно позориште које је признато декларацијом земаљске самоуправе дате народносне мањине, и које изводи представе на језику те националне мањине или позоришне представе на мађарском језику, чије су представе створене од стране уметничке заједнице повезане са датом националном мањином и које су основно усмерене на задовољење културних потреба те националне заједнице на њиховом матерњем језику или мадјарском језику. те су повезане са социокултурним контекстом и традицијама те заједнице. У свему овоме Позориште Срба у Мађарској у потпуности испуњава услове. Додао бих следеће: Позориште једне народности у Мадјарској треба да има карактер Народног позоришта. Са својом жанровском разноврсношћу и различитим представама, треба да се отвори и постане привлачно за публику која говори српски језик, и јединствено да створи све оно што вишечлана регионална позоришта или специјализована будимпештанска позоришта стварају: различите жанрове од оперете до драме. Основна и очувајућа улога позоришта једне мањине у области националног идентитета је јединствена.

Joakim Vujic

Историја
позоришта

Српско грађанско, професионално позориште поседује традицију од скоро два века, овде у Мађарској. Шта више – овде се родило.

Представа је најављена на плакату Мађарске позоришне дружине. Најава објављује „дилетанску“ представу, међутим у значењу данашњице, представа није нити мало аматерска: у њој играју Иштван Балог, Јулија Балог, Тамаш Фехер, надаље и Јоаким Вујић. Тада се бележила – 1813. година

Сазнајте више