Српско Позориште
у Мађарској

Следеће на
репертоару

Joakim Vujic

Историја
позоришта

Српско грађанско, професионално позориште поседује традицију од скоро два века, овде у Мађарској. Шта више – овде се родило.

Представа је најављена на плакату Мађарске позоришне дружине. Најава објављује „дилетанску“ представу, међутим у значењу данашњице, представа није нити мало аматерска: у њој играју Иштван Балог, Јулија Балог, Тамаш Фехер, надаље и Јоаким Вујић. Тада се бележила – 1813. година

Сазнајте више