Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
Последњи мај

Последњи мај

Петар Милошевић
ПОСЛЕДЊИ МАЈ

Последњомајска поворка:
радник текст-стилне индустрије и његови јунаци дефилују
од Венцловићеве колибе крај Сулејмановца па преко Лондона и Помаза
све до Старе воде у Сентандреји и до ауторовог родног Калаза

Последњомајску поворку предводи
и церемонију обавља
ЈОСО МАТОРИЦ

Свира
Мирко Милошевић / Милан Рус

Тон
Богдан Сабо
Расвета
Тибор Прагаи
Режија
Петар Милошевић

Када играју?