Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
Оптација – Видовданско Чтеније

Оптација – Видовданско Чтеније

Optacija je izraz iz međunarodnog prava koji označava pravo izbora državljanstva nakon promene državne vlasti ili teritorijalnih promena. U praksi, to obično znači da pojedinci ili grupe mogu da odluče da zadrže svoje prethodno državljanstvo ili da prihvate državljanstvo nove vlasti.

U kontekstu Srbije i Mađarske nakon Prvog svetskog rata, optacija je bila rezultat raspada Austrougarske Monarhije i formiranja novih država, uključujući Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Kraljevina Jugoslavija), kao i redefinisanja granica Mađarske kroz Trianonski ugovor 1920. godine.

Ovim ugovorom, velike oblasti koje su prethodno bile pod kontrolom Mađarske, uključujući delove sa većinskim srpskim stanovništvom, prešle su pod kontrolu novih država. Pitanje optacije bilo je veoma važno za ljude koji su se našli u novim političkim okvirima, jer su morali odlučiti da li će zadržati svoje mađarsko državljanstvo ili će prihvatiti državljanstvo nove države.

Optiranje Srba iz Mađarske odvijalo se na različite načine. Neki su odlučili da se isele iz Mađarske i preselili su se u novu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, dok su drugi odlučili da ostanu i zadrže svoje mađarsko državljanstvo. Proces je bio složen i u mnogim slučajevima je bio praćen etničkim tenzijama i političkim sukobima.

Važno je napomenuti da su se precizni detalji i okolnosti ovog procesa mogli značajno razlikovati u zavisnosti od konkretnih lokalnih uslova, političkih odluka i individualnih izbora ljudi na terenu.

ГАЛЕРИЈА

Када играју?

16/12/2023. 11:00 Батања
26/06/2023. 09:00 Билањ
26/06/2023. 10:00 Шиклош
26/06/2023. 11:00 Печуј
26/06/2023. 12:45 Мохач
26/06/2023. 13:45 Сечуј
26/06/2023. 15:00 Баја
27/06/2023. 09:00 Батања
27/06/2023. 11:00 Деска
27/06/2023. 12:00 Сириг
27/06/2023. 13:00 Нови Сентиван
27/06/2023. 17:30 Сегедин
28/06/2023. 09:00 Ловра
28/06/2023. 10:00 Српски Ковин
28/06/2023. 10:30 Чип
28/06/2023. 12:00 Бата
28/06/2023. 14:00 Будимпешта
28/06/2023. 16:00 Чобанац
28/06/2023. 17:30 Сентандреја