Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
Пао с крушке

Пао с крушке

Када играју?

15/11/2022. 10:30 Будимпешта, Никола Тесла Гимназија
15/11/2022. 15:00 Ловра, Српска Школа
22/11/2022. 10:00 Батања, Културни Дом
22/11/2022. 13:30 Деска, Културни Дом