Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2024. март

2024. март

Коштана СРПСКО ПОЗОРИШТЕ У МАЂАРЦКОЈ
01/03/2024. 19:00
Коштана Сегед, Агора
02/03/2024. 19:00
Перин пара штос СРПСКО ПОЗОРИШТЕ У МАЂАРЦКОЈ
03/03/2024. 18:00
04/03/2024. 19:00
Контрабас ТЕКЕЛИЈАНУМ
20/03/2024. 19:00
Дух је наша домовина АРТ ТРЕМА ФЕСТ, РУМА, Србија
28/03/2024. 19:00