Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2024. ЈУН

2024. ЈУН

Коштана БУДИМПЕШТА, "NEMZETI SZÍNHÁZ" САЛА ГОБИ ХИЛДА
02/06/2024. 19:00
МАСТЕР КЛАС - ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ КЛОВНА БУДИМПЕШТА, "NEMZETI SZÍNHÁZ" САЛА БАЈОР ГИЗИ
03/06/2024. 10:00
ХЕКАБА БУДИМПЕШТА, "NEMZETI SZÍNHÁZ" САЛА КАСАШ АТИЛЕ
04/06/2024. 19:00
У АГОНИЈИ БУДИМПЕШТА, "NEMZETI SZÍNHÁZ" САЛА ГОБИ ХИЛДА
06/06/2024. 19:00
23/06/2024. 19:00
25/06/2024. 19:00