Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2023. јун

2023. јун

Сусрет драмских радионица Српско позориште у Мађарској
09/06/2023. 11:00
Тозовац у Мађарској Српски Ковин
09/06/2023. 19:00
Дух је наша домовина Српско позориште у Мађарској
23/06/2023. 19:00
Дух је наша домовина Српско позориште у Мађарској
24/06/2023. 19:00
26/06/2023. 09:00
26/06/2023. 10:00
26/06/2023. 11:00
26/06/2023. 12:45
26/06/2023. 13:45
26/06/2023. 15:00
27/06/2023. 09:00
27/06/2023. 11:00
27/06/2023. 12:00
Бидовданско Чтеније Нови Сентиван
27/06/2023. 13:00
27/06/2023. 17:30
28/06/2023. 09:00
Бидовданско Чтеније Српски Ковин
28/06/2023. 10:00
28/06/2023. 10:30
28/06/2023. 12:00
28/06/2023. 14:00
28/06/2023. 16:00
Бидовданско Чтеније Сентандреја
28/06/2023. 17:30