Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2023. септембар

2023. септембар

07/09/2023. 19:00
Настојник - гостовање позоришта из Кикинде Српско позориште у Мађарцкој
26/09/2023. 19:00
29/09/2023. 11:00
Дух је наша домовина Српско позориште у Мађарцкој
30/09/2023. 19:00