Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2023. новембар

2023. новембар

Дух је наша домовина Српско позориште у Мађарцкој
05/11/2023. 19:00
Коштана Премијера - Српско позориште у Мађарцкој
10/11/2023. 19:00
Коштана Српско позориште у Мађарцкој
11/11/2023. 19:00
Тозовац у Мађарској Сириг, Дом Културе
17/11/2023. 19:00
Коштана Српско позориште у Мађарцкој
19/11/2023. 19:00