Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2022. новембар

2022. новембар

Пао с крушке Будимпешта, Никола Тесла Гимназија
15/11/2022. 10:30
Пао с крушке Ловра, Српска Школа
15/11/2022. 15:00
Три прасета Српско Позориште, Будимпешта
17/11/2022. 10:00
Три прасета Српско Позориште, Будимпешта
17/11/2022. 11:00
18/11/2022. 18:00
MILOŠ VELIKI KNJAZ SRPSKI „NOVO” Бели Манастир
20/11/2022. 19:00
Пао с крушке Батања, Културни Дом
22/11/2022. 10:00
Пао с крушке Деска, Културни Дом
22/11/2022. 13:30