Magyarországi Szerb Színház
Српско Позориште
у Мађарској
2020. јуни

2020. јуни

Европа у хармониј(ц)и Будимпешта, Бакач трг
04/06/2020. 18:00
Европа у хармониј(ц)и Будимпешта, Верешмарти трг
04/06/2020. 20:00
26/06/2020. 19:30
Видовдански маратон Ловра, Ср.Ковин, Чип, Бата, Будимпешта, Калаз, Помаз, Сентандреја
28/06/2020. 09:00
29/06/2020. 16:00